NTA 7516 Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties 2019

Hide all commentary Show all commentary
NEN-ISO 22857:2014, Health informatics — Guidelines on data protection to facilitate trans-border flows of personal health data
NEN-ISO/IEC 27000:2014, Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Overzicht en woordenlijst
NEN-EN-ISO/IEC 17021 series, Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
NEN-EN-ISO/IEC 17065, Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services
NEN-EN-ISO/IEC 27001, Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Eisen
ISO/IEC Directives, deel 1, bijlage SL, appendix 2 (geconsolideerd ISO-supplement)
NPR-ISO Guide 73:2009
IETF, RFC5321, Simple Mail Transfer Protocol, 2008
IETF, RFC5322, Internet Message Format, 2008
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2018-1004_brief_aan_minister_over_patientauthenticatie.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-780664.pdf: PBLQ, Onderzoek betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, mei 2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=NL, 2014
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst?f%5B0%5D=field_keywords%3A65