NEN 7512 Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling 2015

Hide all commentary Show all commentary
[1] NEN-ISO/IEC 27005, Information technology – Security techniques – Information security risk management
[2] NEN-EN-ISO 27799, Medische informatica – Informatiebeveiligingsmanagement in de gezondheidszorg volgens ISO/IEC 27002
[3] NPR-ISO/TS 25238, Medische informatica – Classificatie van veiligheidsrisico's voor medische software
[4] www.vzvz.nl
[5] www.w3c.nl
[6] www.eid-stork.eu (STORK, Secure idenTity acrOss boRders linKed)
[7] NEN-EN 12251, Medische informatica – Beveiligde gebruikeridentificatie voor de gezondheidszorg – Beheer en veiligheid voor authenticatie door middel van wachtwoorden
[8] ETSI TS 101 456:2007-05, Electronic Signatures and Infrastructures(ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates
[9] CWA 14169:2004, Secure Signature-Creation Devices "EAL 4+"
[10] NEN-ISO 17090-1:2013, Medische informatica – PKI (Public Key Infrastructure) – Deel 1: Overzicht van digitale certificeringsdiensten
[11] ISO 17090-2:2008, Medische informatica – Public Key Infrastructure (PKI) – Deel 2: Profiel van certificaat
[12] ISO 17090-3:2008, Medische informatica – Public Key infrastructure (PKI) – Deel 3: Beleidsmanagement van certificeringinstelling
[13] Normontwerp NEN 7521, Toegang tot patiëntgegevens