ISO 22301

Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems) - Eisen

Deze norm stelt eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem ter bescherming tegen, verkleining van de kans op, voorbereiding op, reactie op en herstel van verstoringen wanneer deze zich voordoen. In de Webtool ISO 22301 is de norm te bekijken, evenals de aanvullende norm ISO 22313.

Daarnaast geeft de Webtool ISO 22301 praktische handvatten die het werken met deze norm overzichtelijk en eenvoudig maakt. Om gebruik te maken van de webtool kunt u een abonnement afsluiten.