NTA 7516 Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties 2019

Hide all commentary Show all commentary
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen, van toepassing.
  • NEN 7510-1:2017, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg — Deel 1: Managementsysteem
  • NEN 7510-2:2017, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg — Deel 2: Beheersmaatregelen
  • NEN 7512:2015, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg — Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
  • NEN 7513:2018, Medische informatica — Logging — Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers
  • EN 301 549, Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe