NEN 7510-2 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen 2017

Hide high level structure (HLS) Show HLS Hide all commentary Show all commentary

Opmerking De tekst van de inleiding is identiek aan die van de inleiding in NEN 7510-1:2017.