NEN 7510-2 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen 2017

Hide high level structure (HLS) Show HLS Hide all commentary Show all commentary

Opmerking De tekst van dit hoofdstuk is identiek aan die van hoofdstuk 1 in NEN 7510-1:2017.