NEN 7510-2 Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen 2017

Verberg hoofdstructuurtekst (HLS) Toon HLS Verberg alle toelichting Toon alle toelichting

Deze norm is de herziening van NEN 7510:2011 en bestaat uit twee delen.

Deel 1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem volgens NEN‑ISO/IEC 27001+C11:2014+C1:2014+C2:2015 (nl).

Deel 2 vormt de Nederlandse weergave van de Europese en internationale norm NEN‑ISO/IEC 27002+C1+C2:2015 (nl) en NEN-EN-ISO 27799:2016 (en).

De drie internationale normen hebben de status van Nederlandse norm. Er is geen officiële Nederlandse vertaling van NEN-EN-ISO 27799:2016 (en).

Deze norm past de hoofdstructuur (High Level Structure – HLS) 1) toe en is daardoor compatibel met andere managementsysteemnormen die de HLS volgen. Deze gemeenschappelijke benadering is nuttig voor organisaties die ervoor kiezen een enkel managementsysteem uit te voeren dat voldoet aan de eisen van twee of meer managementsysteemnormen.

NEN 7510-1:2017 en NEN 7510-2:2017 herroepen en vervangen samen de tweede editie van NEN 7510 uit 2011. In bijlage B van NEN 7510-1 is een kruistabel opgenomen die de relatie weergeeft tussen beide edities.

Deze norm is opgesteld door normcommissie 303 006 'Informatievoorziening in de zorg'.